PROJEKTOVÁ A STAVEBNÍ ČINNOST

PROJEKČNÍ KANCELÁŘ

Naše projekční kancelář za dobu své existence vypracovala desítky studií, projektů a podílela se na inženýrské činnosti nejrůznějších staveb od rodinných domů, po sportovní areály. Svým klientům nabízíme individuální přístup, profesionální jednání a dlouholeté zkušenosti.

Ceny projekčních prací a následné inženýrské činnosti stanovujeme individuálně po dohodě s klientem, případně dle sazebníku nabídkových cen UNIKA.

Nabízíme Vám

 • Projekční tým zpracovává architektonické studie, projektové dokumentace k územnímu a stavebnímu řízení, prováděcí dokumentace.
 • Nabízíme komplexní služby v oblasti přípravy staveb, inženýringu a provádění autorského a technického dozoru.
 • Realizujeme výstavbu technické infrastruktury pro bytové a průmyslové zóny.
 • Zajišťujeme výstavbu a modernizaci bytových a komerčních objektů, rodinných domů a staveb občanské vybavenosti.

Realizované projekty

 • Obec Horní Město – Sportovně rekreační areál
 • Obec Horní Město – Rekonstrukce mateřské školy
 • Obec Moravský Beroun – Výchovně vzdělávací centrum
 • Obec Litultovice – rekonstrukce základní školy
 • Opava – řadové domy lokalita Na Zahrádce
 • Projekt revitalizace lázní Jánské Koupele
 • Projekt rodinného domu Malenovice
 • Projekt rodinného domu Lhotka
 • Stavební úpravy k zajištění energetických úspor a další

Technický dozor investora

 • Obec Horní Město – Sportovně rekreační areál
 • Opava – Výstavba technické infrastruktury pro rodinnou výstavbu
 • Ostrava – Stavba bytového domu vilového typu
 • Obec Moravský Beroun – Výchobně vzdělávací centrum a další

PROJEKTANTI - KONTAKTY

Ing. Martin Lichvár
Autorizovaný inženýr pro pozemní stavby , ČKAIT 1102774

Mobil: 605 249 113
E-mail: lichvar@zivnostenska-development.com

Ing. Jana Jahodová
E-mail: jahodova@zivnostenska-development.com

Oldřich Štroblík
E-mail: stroblik@zivnostenska-development.com

Ing. Eva Macáková
E-mail: info@zivnostenska-development.com

Cover © 2007 PULARY | Správa webu & Webhosting: Top Digital Group

 

SÍDLO SPOLEČNOSTI

Živnostenská Development, s.r.o.
Poděbradova 61
702 00  Moravská Ostrava

Mobil: +420 602 778 039
Mobil: +420 605 249 113

info@zivnostenska-development.com

PROVOZOVNA

Sady Svobody 4
746 01  Opava

www.zivnostenska-development.com